Tip en ven   Udskriv siden   Facebook
 

Konsulent rådgivning

Det bedste, man kan gøre for sin familie, er at investere i sin egen og sine børns psykiske trivsel. Igennem vores engagement i forskellige former for forebyggende ungdomsarbejde har vi i stigende grad oplevet behovet for en mere personlig rådgivningsform til brugerne. Behovet viser sig hos forældre, lærere og socialrådgivere, men – ikke mindst – hos de unge selv.

Langtfra alle unge har brug for decideret behandling eller psykologhjælp. Alligevel bliver op mod hvert femte barn mellem 12 og 17 år henvist til psykolog. Livet som ung er ofte meget problemfyldt, og for at opretholde en sund og stabil opvækst kan det være en god ide at få hjælp fra Ungdomsproblemer.dk.

Ungdomsproblemer.dk gør en indsats for at forbedre livskvalitet og vilkår for unge i Danmark.

I ti år har Ungdomsproblemer.dk haft med unge at gøre. Mange af de unge, vi har rådgivet, har i tv og andre medier fortalt om den positive forskel, som vores socialiseringsprogram SOA har betydet for dem.

Ungdomsproblemer.dk tilbyder forskellige konsulenttilbud:

  • Livsstilssamtaler: Syv samtaler på syv uger med en kvalificeret medarbejder. Vores livsstilssamtaler lænder sig op af Per Revstedts motivationsbegreb. Vores samtaler tager udgangspunkt i Søren Lynges bog ”Vaner – Årsag til dine succeser og fiaskoer”
  • Kontaktpersonsordning: Servicelovens § 52, stk.3, gør det muligt for unge at få en kontaktperson, som mødes med den unge og taler om de problemstillinger og udfordringer, der løbende opstår. Målet med ordningen er at hjælpe den unge med at tage ansvar for sit eget liv og at lære at træffe de gode valg i livet og dermed sikre sig en sund fremtid.
  • Botilbud: Vi har både godkendt opholdssted og botilbud, jf. servicelovens § 142., stk. 4. Unge, som af forskellige årsager ikke kan bo hjemme, kan tilbydes ophold. Som regel er dette iværksat af den pågældende kommune. Du kan læse mere om vores godkendte opholdssted på www.lillevangsgård.dk.
  • Misbrugskonsultation: Gennem vores misbrugsrådgiver kan der bookes samtaler om misbrug.
Alle fire foranstaltninger kan iværksættes både af kommuner og direkte gennem familien.

Vidste du, at:

  • Ungdomsproblemer.dk’s konsulenttilbud og socialiseringsprogram har hjulpet over 200 unge, og i 9 ud af 10 tilfælde har forandringerne levet op til den handlingsplan og forventning, der har været grundlag for foranstaltningen?
  • Vi også tilbyder udlandsophold? Dette er et tilbud til unge, som har brug for at komme væk en tid. Det kan være unge, som befinder sig i dårlige miljøer præget af fx kriminalitet eller narko, eller det kan være unge, som har brug for at få opbygget selvtilliden. Konceptet er baseret på overlevelsesture, socialt arbejde og udflugter.
  • Vi har 24 timer i døgnet 365 dage om året. Vores alarmpatrulje er altid klar til at hjælpe jer.
 
 
Center for Kognitiv Udvikling | Ågerupvej 66 | 2750 Ballerup | 70 27 25 26 | info@ungdomsproblemer.dk

Foredrag: www.ungdomsproblemer.dk
Socialiseringsprogram: www.dkap.dk
Center for Kognitiv Udvikling: www.dreamcenter.dk
International hjemmeside: www.lyngemind.com