Tip en ven   Udskriv siden   Facebook
 

Misbrugsrådgivning

Vi lever i en verden, hvor stoffer og alkohol er blevet en større del af hverdagen. Vi ser det på skoler, efterskoler, i klubber osv.
Mange unge med misbrug har typisk en relativ kort misbrugskarriere bag sig, hvor det har truet deres trivsel og udvikling.
Unge mennesker er på den ene side skråsikre, alvidende og nærmest udødelige og på den anden side uselvstændige, usikre og afprøvende i forhold til tilværelsen. Mange af dem opfatter tillige sig selv som ”brugere af stoffer” snarere end misbrugere, da det er svært for dem at mærke overgangen fra sporadisk brug til overforbrug til misbrug og sidst til afhængighed.
Endelig er misbruget af stoffer ofte baseret på gruppepres, myter eller uvidenhed om stofferne samt dårlige familieforhold.
Ungdomsproblemer.dks indsats bygger derfor på viden om, at unge, der udvikler et behandlingskrævende brug af rusmidler, er unge, som i forvejen er svært belastede. De unges misbrug betragtes ikke som et isoleret fænomen, men sættes ind i en større sammenhæng, hvor brugen af rusmidler blot udgør ét symptom blandt flere, på mistrivsel, der truer den unges fortsatte udvikling.

Misbrugsrådgivningen er derfor skabt ud fra en forudsætning om at møde de unge, hvor de er i deres verden og med udgangspunkt i deres opfattelse af misbruget. Ud fra dette skal der skabes et erkendelsesgrundlag og deraf en motivation for stoffrihed.

Via rådgivningen arbejdes der konkret med:

  • screening i forhold til problematikken
  • erkendelse
  • motivation
  • medafhængighed
  • undervisning
  • familieroller
  • adfærd
Tilbuddet henvender sig til målgruppen i alderen 12-25 år og er samhørig i forhold til sociale og psykiatriske problematikker. Der er ligeledes mulighed for familierådgivning.

Vores misbrugskonsultation koster 625 kr. pr. sektion. ekskl. transport.
Ønskes mere information, kontakt vores misbrugskonsulent.

Søren Lynge
info@ungdomsproblemer.dk
 
 
Center for Kognitiv Udvikling | Ågerupvej 66 | 2750 Ballerup | 70 27 25 26 | info@ungdomsproblemer.dk

Foredrag: www.ungdomsproblemer.dk
Socialiseringsprogram: www.dkap.dk
Center for Kognitiv Udvikling: www.dreamcenter.dk
International hjemmeside: www.lyngemind.com