Tip en ven   Udskriv siden   Facebook
 

Kontaktperson

For at unge skal udrustes bedre til voksenlivet.

  Støtteperson – i henhold til servicelovens § 54.

Ungdomsproblemer.dk er et privat tilbud til det offentlige og til private. Vi har over 20 ansatte socialkonsulenter, som arbejder for forskellige sjællandske kommuner. Vi har stor erfaring med unge med psykiske problemer og med utilpassede og kriminalitetstruede unge.

Ungdomsproblemer.dk’s kontaktpersonteam løser især opgaver som fast kontaktperson samt efterværnsopgaver. Vi arbejder i nærmiljøet omkring København og har døgnberedskab 365 dage om året.

Mange kommuner oplever, at de unges problemer er mere omfattende og komplekse end tidligere. Det handler ikke ”bare” om, at de unge skal flytte hjemmefra og lære at stå på egne ben eller er kommet ud i lidt småkriminalitet, som de skal væk fra. Det handler om psykologisk meget mere sammensatte problemstillinger, som i høj grad knytter sig til de unges identitet og selvværdsfølelse. Det bevirker, at de unge i højere grad har brug for den omsorg og adfærdsregulering, som kontaktpersonordningen kan bidrage med.

Overgangen fra ung til voksen medfører for mange en række psykiske og sociale problemer, som kan resultere i selvdestruktiv adfærd. Gennem vores korps af kontaktpersoner vender vi den negative spiral.
Målgruppe: unge i alderen 12-23 år.

Vores indsats indbefatter oftest:

 • Gennem den voksne kontaktperson:

  At være en trofast voksen, den unge kan støtte sig til. En voksen, der kan hjælpe med at finde et sundt netværk og opmuntre den unge til at klare hverdagens krav.
 • Gennem forebyggelse:

  At give gode råd og skabe en debat, der motiverer den unge til selv at gøre noget ved sin situation og finde frem til nogle sunde værdier. Udfordre til at tage stilling til moralske valg. Motivere til at træffe realistiske personlige valg, der hjælper med at ændre problematisk adfærd. Støtte den unge i at tage ansvar for egne handlinger og i sidste ende stoppe den unge i tilfælde af uacceptabel adfærd.
 • I hverdagen:

  At få styr på hverdagens praktiske gøremål som regninger, tøjvask, mad, aftaler, skole og arbejde etc.

Vores værdier

Vi lægger vægt på at arrangere individuelle forløb, hvor krav og tilbud tilpasses den unges behov. Fælles for de forskellige indsatser er fleksibilitet og tålmodighed. Vi tilstræber et tæt samarbejde med de relevante parter i de unges omgivelser, herunder den unges familie, lærere, kontaktpersoner på institutioner, skoler og arbejdspladser samt naturligvis den unges sagsbehandler.

Vores kontaktpersoner

Ungdomsproblemer.dk har en bred gruppe af kontaktpersoner med forskellige baggrunde og uddannelser, så vi kan varetage meget varierende opgaver. Alle kontaktpersoner har et stort engagement, der giver sig udslag i en høj grad af nærvær og fleksibilitet.
Gennem aktiviteter, foredrag, sport og samtaleforløb har vores kontaktpersoner været med til at hjælpe mange unge med at træffe sunde valg og derved få et bedre liv. De unge vil få en række handlekompetencer, der i praksis kan motivere dem til at forandre sig selv i en positiv retning.

Vores team har tilknyttet forskellige former for faglig ekspertise, som vi trækker på i nødvendige situationer. Vi har bl.a. psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger, folkeskolelærere, misbrugskonsulenter og ernæringsvejledere til rådighed.

Kvalitetssikring af vores kontaktpersonsordning

 • Alle vores medarbejdere arbejder i et tæt fagligt fællesskab og prioriterer faglig udvikling højt, ligesom alle medarbejdere modtager supervision.
 • Alle vores medarbejdere arbejder professionelt med unge hver dag og har derved en stor faglig baggrundsviden og erfaring i arbejdet med problematiserede unge.
 • Vores medarbejderes arbejdsindsats kvalitetssikres i forhold til antal brugte timer og indholdsmæssig relevans.
 • Ungdomsproblemer.dk har åbent 24 timer i døgnet 365 dage om året, og derved har vi mulighed for at træde akut til året rundt.
 • Vi kortlægger løbende udviklingen og indsatsen over for den enkelte unge. Hver uge holder vi faglige møder, hvor vi gør status over vores indsats og resultater i forhold til målsætninger og handlingsplan.
Herudover er vores faciliteter noget ud over det sædvanlige. Ungdomsproblemer.dk’s hovedsæde er på 1.500 m2 og ligger på en 23.000 m2 stor grund i Ballerup. På matriklen har vi lækre faciliteter, bl.a. tennisbane, basketballbane, volleyballbane, motionsrum og danselokale.

Ungdomsproblemer.dk tilbyder forskellige løsninger, som afhængigt af problemernes
karakter kan være:

 • Afdækning af den unges problemer og behov
 • Akut miljøskift
 • Aktivitetsforløb
 • Formidling og kontakt til bl.a. skoler/undervisningstilbud og opholds- og bosteder
 • Individuel kontakt og rådgivning – støtteordning
 • Hjælp med praktiske problemer, herunder træning i at bo selvstændigt
 • Nyt netværk og nye venner
 • Støtte til den unge med henblik på at fastholde et arbejde.
Hvert kvartal sender kontaktpersonen en statusrapport til sagsbehandleren, hvoraf det fremgår, hvor langt vi er kommet, hvilke problemstillinger der p.t. arbejdes med, og hvad vi fokuserer på i næste kvartal. Sammen med den unge og dennes sagsbehandler udarbejder vi gerne individuelle handleplaner med overordnede målsætninger og delmål.
 

Pris:

350,- kr. pr. time
Tillæg: Evt. kørsel efter statens takster
Aktivitetspenge: Mellem 500,- kr. og 800,- kr. pr. måned alt efter behov.

Se evt. også vores socialiseringsprogram SOA, som kan være et supplement til kontaktpersonordningen.

 

Henvendelse:

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information, eller hvis du ønsker et møde vedrørende en ung person. Tag kontakt til os og få et gratis og uforpligtende tilbud.

Vær opmærksom på, at Ungdomsproblemer.dk også tilbyder mandsopdækning. Kontakt os for mere information.

Gennem vores godkendte opholdssted er vi medlem af LOS (Landssammenslutningen af opholdssteder og skolebehandlingshjem).

Søren Lynge, socialpædagog
Ungdomsproblemer.dk

Anbefaling af kontaktperson

 
En kontaktperson er noget særligt. At have én, er noget helt specielt. Følelsen af at have en der, er der for en, er dejligt og de kan lette mange problemer, hvis man vælger at bruge dem. Det er ikke altid, man kan fortælle alt til sine forældre eller venner, det er så her kontaktperson kommer ind i billedet.
Kontaktpersonen er en man kan stole på og de har tavshedspligt, dvs. at han/hun ikke må fortælle det videre som DU har fortalt ham/hende uden din tilladelse! En kontaktperson hjælper med hverdagens problemer og tager dig med på ture/oplevelser som f.eks. biografen. Jeg har selv haft stor glæde af at have en kontaktperson. Jeg boede i et helvede derhjemme. Min far tævede mig og talte nedværdigende til mig. I skolen var det ikke meget bedre, jeg sad for mig selv og blev mobbet en gang i mellem. Men så en dag fik jeg hjælp. Jeg kom ud og bo på ”ungdomsproblermer.dk” sammen med min kontaktperson. På dette tidspunkt var mit selvværd så lavt, at jeg tænkte på selvmord, og jeg ville ikke have hjælp fra nogen. Men hjælp fik jeg alligevel! Jeg ved ikke helt hvordan, men et eller andet har min kontaktperson gjort, hun har næsten fået mig helt op på toppen igen. Jeg er sikker på, at hvis jeg ikke havde fået den hjælp, så var jeg blevet påvirket af min fars adfærd til at blive en voldelig, nazistisk/racistisk pige, som bare ville se sort på alt og alle, hvis jeg altså stadigvæk var i live.
I dag har tingene ændret sig, min familie og jeg selv har fået den hjælp, der skulle til, og mit forhold til min far er blevet bedre. I dag ser jeg lyser på fremtiden og er glad for den hjælp jeg har fået.
Hanne Jensen, 15 år.
 
 
Center for Kognitiv Udvikling | Ågerupvej 66 | 2750 Ballerup | 70 27 25 26 | info@ungdomsproblemer.dk

Foredrag: www.ungdomsproblemer.dk
Socialiseringsprogram: www.dkap.dk
Center for Kognitiv Udvikling: www.dreamcenter.dk
International hjemmeside: www.lyngemind.com