Tip en ven   Udskriv siden   Facebook
 

Konference arrangeret af Ungdomsproblemer.dk

Konference - DET KOGNITIVE ADFÆRDSPROGRAM

Implementer nye redskaber på din / jeres vej mod at hjælpe unge ud af den kriminelle løbebane. Alt for mange unge skader sig selv eller andre. Unge, der ikke har kontrol over egne tanker og adfærd koster samfundet mange millioner hver dag. Nu har du muligheden for at modtage effektive redskaber fra nogle af verdens bedste socialise-ringsprogrammer.

Konferencen er relevant for dig der arbejder med børn og unge i alle miljøer.

Ungdomsproblemer

DET KOGNITIVE ADFÆRDSPROGRAM


Nu kan du få ny viden som omhandler hvordan Danmark bruger et af verdens dyreste resocialiseringsprogrammer - "Det kognitive færdig-hedsprogram". Programmet, som er udviklet i Canada, fordeler sig på 74 lektioner og bliver i dag anvendt i 16 lande med stor succes. Pro-grammet blev første gang implementeret i Danmark i 1994, og der er i 2008 lavet en revideret udgave.


Nye veje

Samme dag præsenterer vi, hvordan Danmark bruger programmet "Nye Veje", som er et af de sidste nye tiltag, kriminalforsorgen har implementeret inden for resocialisering.
 Programmerne benyttes dagligt i Kriminalforsorgens institutioner, for at begrænse kriminalite-ten ved at forbedre de indsattes kognitive og adfærdsmæssige fær-digheder.

Instruktør: Tina Møller

Tina Møller er en blandt de bedst uddannede instruktører i Danmark. Hun underviser i begge resocialiseringsprogrammer.
Velkommen til en konference hvor du vil få et indblik i, hvordan man i fængsler og opholdssteder anvender og bruger konkrete teknikker til at regulere uhensigtsmæssig adfærd for at nedsætte recidivrisikoen.

 

Datoer:

Konferencen afholdes på følgende datoer i 2013:
torsdag d.14 november 2013, fra kl. 9.00 til kl.17.00.

 

Talere:

Tina Møller: Programinstruktør på Statsfængslet Østjylland.
Søren Lynge: Leder af den sociale virksom-hed Ungdomsproblemer.dk.

Konference pris:

1.430,- inkl. mad og drikke.
* (ved 5 tilmeldinger, eller derover, på en gang gives 10% rabat).
Der vil efter konferencen, kunne købes en materialepakke bestående af arbejdsbog / manual med gode råd, PowerPoint præsentationerne fra konferencen samt bogen "Vaner" og DVDen GRIB CHANCEN for kr. 450.

Sted:

DreamCenter, Ågerupvej 66, 2750 Ballerup.

Indhold / program:

Kl. 09:00
Ankomst og forfriskning.

Kl. 09:30 til 11:00
Tina Møller: Introduktion til "DET KOGNITIVE ADFÆRDSPROGRAM" med diverse cases samt præsentation af brugbare redskaber til at træne kognitive færdigheder og tackle hverdagssituationer - problemer og konflikter.

Kl. 11:15 til 12:30
Søren Lynge: Med oplægget – "lær at arbejde med selvskadende og eksplosiv adfærd". Et foredrag om nutidens unge. Hvordan de tæn-ker, handle og opfatter verden og hvordan disse opfattelser adfærds-regulerer deres liv. Der vil under foredraget gives kognitive redskaber til at effektivisere arbejdet med unge. Under foredraget vil der kom-me tidligere belastede unge og fortælle om, hvordan de kom ud af kriminalitet.

Kl. 12:30 til 13:15
Middagspause

Kl. 13:15 til 15:30
Tina Møller: Introduktion til det Kognitive program "Nye Veje". Hvor-dan man kan øge motivationen og muligheden for positiv forandring, således at man bryder et negativt adfærdsmønster. Herunder også den individuelle samtale samt tankemønstre m.m.

Kl. 15:45 til 16:45
Tina Møller underviser om "Anger management". Et program der gi-ver redskaber til at bevidstgøre samt kontrollere vrede.

Vi ser frem til at få en god og indsigtsrig dag med dig og evt. dine kollegaer.

Med venlig hilsen
Jesper Jespersen
Ungdomsproblemer.dk
15 års erfaring med behandling af selvskadende og eksplosiv adfærd.

Ågerupvej 66
2750 Ballerup
Tlf. 70272526
Mail. info@ungdomsproblemer.dk
www.ungdomsproblemer.dk

Tilmelding

Tilmelding sker ved, at det aktuelle konferencebeløb indbetales på konto: 3001 10028949, Danske Bank – husk at påføre fuldt navn på indbetalingen samt en mailadresse og en konferencehenvisning. Når indbetalingen er registreret, modtager du/I en info-mail fra os. Du/I vil modtage en faktura på konferencedagen.
Betales der via EAN nr., sendes EAN nummeret m.v. blot til: info@ungdomsproblemer.dk - hvorefter vi fremsender en faktura til pågældende kommune.
Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at sende os en mail på: info@ungdomsproblemer.dk

 
 
Center for Kognitiv Udvikling | Ågerupvej 66 | 2750 Ballerup | 70 27 25 26 | info@ungdomsproblemer.dk

Foredrag: www.ungdomsproblemer.dk
Socialiseringsprogram: www.dkap.dk
Center for Kognitiv Udvikling: www.dreamcenter.dk
International hjemmeside: www.lyngemind.com