Tip en ven   Udskriv siden   Facebook
 

Hjælp nu

Muligheder for akutkontakt:

  • Egen læge, indtil klokken 16
  • Din kommune, indtil klokken 16
  • Lægevagten, efter klokken 16
  • Livslinien, fra klokken 11-23
  • Almindelig skadestue, hele døgnet
  • Psykiatrisk skadestue, hele døgnet
  • Døgnkontakten, hele døgnet

Din læge – Sender dig til den rette hjælp

Din læge kan videresende dig til den rette hjælp, f. eks. hvis du kæmper med spiseforstyrrelse, depression eller selvmordstanker. Hvis du er over 18 år, og skal have hjælp af en psykolog, psykiater, diatist eller lignende, så er det vigtigt at det går gennem din læge.

Kommunen – Spørg efter børne – familieafdelingen

Din kommune har pligt til at hjælpe dig, hvis du har det svært. Børn/unge under 18 år kan anonymt henvende sig til kommunen, hvis de har behov for rådgivning og hjælp. Nogle kommuner har oprettet et særligt rådgivningscenter for børn og deres forældre. I nogle tilfælde kan du være nødt til at ophæve din anonymitet. Alle kommuner har en hjemmeside, som du kan finde ved at søge på nettet.

Livslinien – Hvis du har selvmord tæt inde på livet

Går du med selvmordstanker, eller har du på anden måde selvmord tæt inde på livet? Har du brug for at få hjælp til at komme videre? Eller bare at tale med en?
Ring til Livslinien på 70 201 201 alle dage 11-23.

Skadestuen – Find din skadestue på www.sundhed.dk

Har du eller en af dine nærmeste taget en overdosis af f. eks. piller? Ring 112, kontakt lægevagten eller mød op på skadestuen.
Du skal straks havde hjælp, hvis du har taget piller.

Psykiatrisk skadestue –Find din psykiatrisk skadestue på www.sundhed.dk

På psykiatrisk skadestue kan du få hjælp, hvis du har ondt i sindet. Nogle bliver indlagt på det psykiatriske sygehus, hvis de har behov for det.

Døgnkontakten – Altid åben og anonym

Døgnkontakten er Københavns Kommunes krise- og rådgivningscenter for børn og unge. Døgnkontakten er altid åben. Du kan komme direkte ind fra gaden, uden at have bestilt tid.
Åboulevard 38
2200 København N.
Tlf.: 35 37 36 23
doegnkontakten@sof.kk.dk

 

Har du det svært indvendigt kan du:

Læs mere om det hele her...
I nogle tilfælde betaler man selv for hjælpen, og i andre tilfælde betaler kommunen.
 

Hvad er Livsstilssamtaler?

Livsstilssamtaler er for dem, der har det svært indeni. Hvis man har det svært, kan man, gennem ens sagsbehandler eller ens forældre, få livsstilssamtaler. Man får 7 samtaler på 7 uger. Samtalerne kan foregå på en cafe i nærheden eller hos os, vi har lokaler flere steder i landet. Langt de fleste af vores livsstilssamtaler foregår dog på vores firmadomicil, DreamCenter, som ligger nær København. Samtalerne er meget anderledes end traditionelle psykologsamtaler. Samtalerne bookes direkte på vores hjemmeside www.ungdomsproblemer.dk

Hvad er en kontaktperson?

En kontaktperson er en slags professionel storebror- / søster til en ung, der har store problemer. Den unge kan måske have det svært pga. stofmisbrug, forældreproblemer, mindreværdskomplekser, kriminalitet eller andet.

Hvad skal en kontaktperson?

Kontaktpersonens opgave er at yde støtte på det nære personlige plan ved at være til rådighed, når den unge har behov for en voksen til at ”læsse” bekymringer af på, tale med eller blive opmuntret af. Kontaktpersonen kan samtidig stille krav til, irettesætte eller om nødvendigt stoppe den unge, hvis der udvises en uacceptabel adfærd.

Hvordan får man en kontaktperson?

En kontaktperson får den unge gennem kommunen. I kommunen sidder der sagsbehandlere, der vurderer, hvem der har brug for ekstra støtte i hverdagen.

Som forælder kan man henvende til sin sagsbehandler ved at kontakte kommunen og spørge efter ham/hende.

Ring til din kommune. Ud fra personnummeret finder kommunen ud af, hvilken sagsbehandler du er tilknyttet. Ofte skal der bestilles tid til en samtale. Man kan enten snakke personligt med sagsbehandleren eller skrive en mail eller et brev. I nogle kommuner får man en samtale med en rådgiver i Familierådgivningen eller gennem PPR (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning).
 
Det er Social- og Sundhedsforvaltningens Familierådgivning, der efter en nærmere undersøgelse af forholdene afgør, hvorvidt den unge kan få en kontaktperson.

En kontaktperson har man oftest for en længere periode. Nogle ser deres kontaktperson hver dag, andre ser deres kontaktperson 5 til 12 timer om ugen.
Hvis kommunen ikke bevilliger en kontaktperson, kan man booke en ved Ungdomsproblemer.dk gennem egenbetaling.

Hvad kan ens sagsbehandler gøre for en?

Hvis den unge selv kontakter sin sagsbehandler, og der forefindes store massive problemer, opfordrer sagsbehandleren til, at forældrene informeres, så man sammen kan finde en løsning.
Sagsbehandleren er ansat til at hjælpe med problemerne. Enten via samtaler, rådgivning og / eller en kontaktperson.

Før sagsbehandleren eller kommunen kan finde ud af, om du er berettiget til hjælp, kan de i nogle tilfælde blive nødt til at indhente oplysninger omkring dig fra forskellige offentlige instanser f. eks. skole, psykolog, politiet, familie og måske læge. At indhente de oplysninger hedder en §50 undersøgelse.
Det tager oftest 3-4 måneder gennem kommune. Ungdomsproblemer.dk tilbyder også at lave en §50 undersøgelse. Her får du svar inden fire uger.

Hvordan kan sagsbehandleren sørge for hjælp?

Nogle kommuner har deres eget unge-team, bestående af voksne f.eks. pædagoger, psykologer eller andre, der arbejder med unge til dagligt. Andre kommuner bruger Ungdomsproblemer.dk – og giver lov til, at den unge kan få Livsstilssamtaler eller få en af vores ansatte som kontaktpersoner eller igen botillbud.

Kan andre ”melde” en ung til kommunen/sagsbehandleren?

Hvis den unge ikke selv vil eller kan indrømme sine problemer, og hvis problemerne bliver til chikane for andre mennesker, eller man er selvmordstruet, kan skolelærere, familie, politi, sportsledere, ungdomsklubledere også henvende sig til sagsbehandleren og oplyse om problemerne.

Hvis det ikke går godt derhjemme, kan den unge bo udenfor hjemmet?

Hvis en ung har det rigtigt svært, kan han/hun også bo udenfor hjemmet. Ca. 12.000 unge bor årligt udenfor hjemmet. Det er alle unge, der i samarbejde med deres kommune og forældre, er blevet flyttet væk fra eget hjem. Dette sker kun, hvis der er meget store problemer i hjemmet.

Hvem får ydelsen?

Familier med unge op til 18 år hvor det, efter en nærmere §50 undersøgelse*/vurdering af såvel den unge som hele familiens forhold, viser sig, at den unge har et særligt behov for støtte, og / eller at der kan være behov for iværksættelse af anbringelse af den unge udenfor hjemmet.

* (En § 50-undersøgelse er en kvalificeret faglig og dokumenteret afdækning af, om der foreligger problemer, som bør resultere i en indsats herunder en vurdering af, hvilke forhold hos barnet, den unge og familie, der bør være mål for indsatsen).

Man kan også få værelser gennem Ungdomsproblemer.dk

Man kan også få et værelse tildelt gennem Ungdomsproblemer.dk. Her bor man tæt på Ungdomsproblemer.dks medarbejdere. Vi ønsker, at alle unge skal have et godt liv. Derfor er vi klar til at yde støtte til alle de unge med vanskelige problemer, der, på opfordring af kommunen, bor alene på et værelse afsondret fra omverden . Betalingen sker via forældre eller sagsbehandler. For at sikre os, at de unge vi henviser værelser til, får det godt, tilbyder vi dem samtidig kontaktpersoner og faste livsstilssamtaler.

Har du flere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.

Smil fra Søren Lynge, Ungdomsproblemer.dk

DreamCenter.dk
Ågerupvej 66
2750 Ballerup
Tlf. 70272526
Mail: info@ungdomsproblemer.dk

 
 
Center for Kognitiv Udvikling | Ågerupvej 66 | 2750 Ballerup | 70 27 25 26 | info@ungdomsproblemer.dk

Foredrag: www.ungdomsproblemer.dk
Socialiseringsprogram: www.dkap.dk
Center for Kognitiv Udvikling: www.dreamcenter.dk
International hjemmeside: www.lyngemind.com